FANDOM


AtoBachou MoukiBaryou Kichou
Bashoku YoujouBataiBokuroku Daiou
BunshuuChinkyuu KoudaiChou'un Shiryuu
Chouhi EkitokuChoukou ShikouChoukou Shungai
Chouryou Bun'enChousenChoushou Shifu
DenpouEnjutsu KouroEnshou Honsho
Gakushin BunkenGakushuuGanryou
Gien BunchouGoeiGyuukin
HannouHoutou ShigenIkkitousen - Battle Vixens
Ikkitousen - Dragon DestinyIkkitousen - Eloquent FistIkkitousen - Great Guardians
Ikkitousen - Shining DragonIkkitousen - Xross ImpactIkkitousen - Xtreme Xecutor
Ikkitousen WikiJokou KoumeiJun'udou
Junyuu KoutatsuKada GenkaKakouen Myousai
Kakouon ShiunKakouton GenjouKaku Bunwa
Kakuka HoukouKan'u UnchouKannei Kouha
KanpeiKansui BunyakuKayuu
KoshajiKouchuu KanshouKouran
KouseiKyocho ChuukouList of characters
Mika seidoMoukakuMoutatsu Shikei
MouyuuOuin ShishiOusou Shizen
RikakuRikuson HakugenRitsuu Buntatsu
Roshuku ShikeiRyofu HousenRyomou Shimei
Ryuubi GentokuRyuuyouSaji Genpou
Shiba'i ChuutatsuShisonzuiShokatsukin Shiyu
Shokatsuryou KoumeiShoukyouShuusou
Shuuyu KoukinSonken BundaiSonsaku Hakufu
Soujin ShikouSousou MoutokuSuikyou
Taishiji ShigiTanfukuTeifu Tokubou
TeiginTen'iToutaku Chuuei
ToutonUkin BunsokuUkitsu
Xtreme Xecutor
File:2536749logo-ikki.pngFile:Example.jpgFile:Feature.png
File:Forum new.gifFile:Gene-shaft-Mika-Seidou.jpgFile:Gene-shaft-Mir-Lotus.jpg
File:Gogun ukitsu.jpgFile:IkkiTousenLogo.gifFile:Ikki tousen.jpg
File:Ikki xx.jpgFile:Kyosho bunken.jpgFile:Kyosho kaku.jpg
File:Kyosho kyocho.jpgFile:Kyosho myosai.jpgFile:Kyosho shibai.jpg
File:Kyosho soujin.jpgFile:Kyosho teni.jpgFile:Logo ikkitousen.png
File:Nanban moukaku.jpgFile:Nanban mouyu.jpgFile:Nanyou hakufu.jpg
File:Nanyou roshuku.jpgFile:Nanyou ryomou.jpgFile:Nanyou saji.jpg
File:Nanyou sonken.jpgFile:Others Sonken.jpgFile:Placeholder item.png
File:Placeholder location.pngFile:Placeholder other.pngFile:Placeholder person.png
File:Rakuyou chinkyuu.jpgFile:Rakuyou chousen.jpgFile:Rakuyou ryofu.jpg
File:Ryoushuu bachou.jpgFile:Seito ato.jpgFile:Seito bashoku.jpg
File:Seito chouhi.jpgFile:Seito chouun.jpgFile:Seito kanpei.jpg
File:Seito kanu.jpgFile:Seito koumei.jpgFile:Seito ryuubi.jpg
File:Wiki-Preview.pngFile:Wiki.pngFile:Youshuu koshaji.jpg
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.